Year of the Rat

1887 0

鼠年
shǔ nián
Year of the Rat

The twelve years of the Chinese horoscope begin with the Year of the Rat.
鼠年是中国十二生肖中的第一年.
shǔ nián shì zhōng guó shí èr shēng xiāo zhōng de dì yī nián

 

Leave A Reply

Skip to toolbar